ÁSZF

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Az ÁSZF letölthető PDF formátumban: LETÖLTÉS

A Könnycsepp Temetkezési Kft a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 34 §. (1) bekezdése szerint az alábbi szerződéskötést megelőző tájékoztatás adja a szolgáltatás igénybe vevőjének.

Cégadatok, elérhetőségek:

Szolgáltató neve, jogi formája: Könnycsepp Temetkezési Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató székhelye: 6100. Kiskunfélegyháza, Czuczor utca 58.
Szolgáltató telefonszáma: 20/366-2308
Szolgáltató email címe: konnycsepp.temetkezes@gmail.hu
Szolgáltató fióktelephelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Damjanich u. 45.
Cégjegyzék száma: 03-09-117437/2009/4
Statisztikai száma: 14612862-9603-113-03
Adószáma: 14612862-2-03

Az a fórum, ahol a szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltató szolgáltatási tevékenységével összefüggő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát vagy egyéb tájékoztatási igényét közölheti

 • Könnycsepp Temetkezési Korlátolt Felelősségű Társaság,
  Kiskunfélegyháza, Czuczor utca 58.
  telefon: 20/366-2308
  e-mail: konnycsepp.temetkezes@gmail.hu
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály
  Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
  Telefon: 76/795-710

A temetkezési szolgáltató tevékenységet engedélyező hatóság:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatala Kiskunfélegyházi Járási Hivatala
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
Telefon: 76/795-747                    e-mail címe: hatosagi.kiskunfelegyhaza@bacsjaras.gov.hu

Szakmai szervezet megnevezése:  Debreceni Regionális Képző Központ
Szakképesítése:                                     Temetkezési szolgáltató

Bizonyítvány száma:                             PTA 141264
Képzési jegyzék száma:                        518530100000000
Megszerzés helye:                                 Magyarország

Vállalkozói felelősségbiztosítás nyújtó szervezet:
Signal Biztosító Zrt 1123. Budapest, Alkotás u.50.
Vállalkozói felelősségbiztosítás száma:   000544501497

Fedezett kockázatok:

 • Általános felelősségbiztosítás – 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás
 • Szolgáltatói felelősségbiztosítás
 • Bérlői felelősségbiztosítás

Területi hatálya: nincs korlátozva

Általános szerződési feltételek:

 • Vállalkozásunk a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25 § (1) bekezdése alapján az alábbi temetkezési szolgáltatási tevékenységeket kínálja:
  • temetésfelvétel,
  • temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő értékesítést is,
  • ravatalozás,
  • sírhelynyitás és visszahantolás,
  • sírba helyezés,
  • halottszállítás,
  • urnaelhelyezés,
  • exhumálás,
  • újratemetés.
 • Egyéb temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatásaink:
  • adminisztráció
  • hangosítás
  • halott átvétel
  • kellék átvétel
  • koporsó írás, urna írás
  • közvetített szolgáltatásként hamvasztás
 • Szolgáltatási szerződés:

A szolgáltatási szerződés a Temetés megrendelő lap mindkét fél által történő aláírásával jön létre és mindkét felet kötelezi. A jelen szerződéskötést megelőző tájékoztatás és annak részét képező általános szerződési feltételek a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 • Fizetési feltételek:

A temetkezési szolgáltatás ellenértékét a temetést megelőzően készpénzben vagy átutalással kell megfizetni.

 • Alkalmazandó jog – Jogviták

A Könnycsepp Temetkezési Kft minden vállalkozási tevékenysége és valamennyi Szerződése értelmezésére a magyar jog az irányadó.

A Felek jogvitáikat békés úton kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, a Kiskunfélegyházi Járásbíróság és a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A szolgáltatások díja:

Szolgáltatásaink aktuális díjait és a nálunk megvásárolható kellékek árait a telephely ügyfélfogadójában kifüggesztett árlistánk tartalmazza, valamint a kellék bemutató teremben a kellékeken feltüntetett árcédulák mutatják.

Kiskunfélegyháza, 2014. július 15.

Bakró István Csaba
ügyvezető igazgató